Úverovanie – poradenstvo

Úverovanie – poradenstvo


 

Spolupracujeme s jednou z najväčších finančno-sprostredkovateľských spoločností na trhu, so spoločnosťou FINCENTRUM, ktorá má vysoko kvalifikovaných, licencovaných sprostredkovateľov a poskytuje služby na najvyššej profesionálnej úrovni. Finanční sprostredkovatelia tejto spoločnosti sa pravidelne vzdelávajú a porovnávajú produkty všetkých bankových inštitúcii na trhu a vedia cielene a promptne reagovať v spracovaní ponuky a prispôsobiť ju čo najvýhodnejšie možnostiam svojich klientov.