Reality Levice

Ponúkam na prenájom priestor na Kalvínskom námestí v Leviciach. - Levice

 • levicke-reality-prenajom-A-1
 • levicke-reality-prenajom-A-2
 • levicke-reality-prenajom-A-3
 • levicke-reality-prenajom-A-4
 • levicke-reality-prenajom-A-5
 • levicke-reality-prenajom-A-6
 • levicke-reality-prenajom-A-7
 • levicke-reality-prenajom-A-8

ID nehnuteľnosti : 111

Prenájom 897€ - Obchodné priestory
263,86 m21 Kúpelňa Vytlačiť

Ponúkam na prenájom priestor v budove na Kalvínskom námestí v Leviciach, o celkovej výmere  263,86 m2. Priestor sa dá využívať viacmenej ako obchodný priestor, ako priestor na skupinové cvičenia, fitko, tanečné cvičiská…,nakoľko je metrážovo veľký. Je voľný od 1.6.2020. Priestor má k dispozícii vlastné sociálne zariadenie.

Mesačné nájomné priestoru  je 2,20 EUR/m2  + DPH, služby 1,20 EUR / m2 + DPH ( 580,492 + 316,632 + DPH ), čiže 897,124 EUR+ DPH.

Všeobecný rozpis nájmu a služieb:

a) Náklady na energie a služby

 • vodné a stočné (s výnimkou vodného a stočného meraného osobitnými meračmi pre Predmet nájmu)
 • elektrická energia (s výnimkou elektrickej energie meranej osobitnými meračmi pre Predmet nájmu)
 • plyn
 • dodávka tepla, teplo
 • odvoz a likvidácia odpadu
 • upratovanie spoločných priestorov
 • čistenie okien a sklených plôch
 • dodávka a čistenie rohoží
 • dodávka hygienických potrieb
 • strážna služba
 • informačné pulty a označenia
 • kominárske služby
 • deratizácia
 • zabezpečenie PO a BOZP v Budove
 • požiarna ochrana v Budove
 • centrálny bezpečnostný systém
 • čistenie kanalizácie
 • odpratávanie snehu
 • čistenie komunikácií
 • záhradnícke služby

b) Náklady na revízie, opravy, servis (inšpekcie), údržbu a úpravy:

 • konštrukcie Budovy
 • zabudovaných zariadení
 • rozvodových systémov (najmä: mechanických, elektrických, vykurovacích, vzduchotechnických, odpadových, bezpečnostných a iných systémov)
 • technologických zariadení (najmä: výťahové, sanitárne, telefónne, ozvučovacie a iné zariadenia)
 • iné (údržba komunikácii a okolitých plôch)

c) Náklady na správu Budovy

 • personálne zabezpečenie prevádzky
 • náklady správcu budovy podieľajúceho sa na správe, prevádzke a údržbe

d) Iné náklady

 • poistenie Budovy Prenajímateľom

 

Podobné nehnuteľnosti