Reality Levice

Ponúkam na prenájom obchodný priestor na Kalvínskom námestí-Levice. - Levice

 • levicke-reality-prenajom-B-3
 • levicke-reality-prenajom-B-2
 • levicke-reality-prenajom-B-4
 • levicke-reality-prenajom-B-5
 • levicke-reality-prenajom-B-6
 • levicke-reality-prenajom-B-7
 • levicke-reality-prenajom-B-8
 • energ cert

ID nehnuteľnosti : 112

Prenájom 1,020€ - Obchodné priestory
300 m21 Kúpelňa Vytlačiť

Ponúkam na prenájom priestor v budove na Kalvínskom námestí v Leviciach, o celkovej výmere  300 m2. Priestor sa dá využívať viacmenej ako obchodný priestor, nakoľko je metrážovo veľký. Je voľný od 1.6.2020. Priestor má k dispozícii vlastné sociálne zariadenie.

Mesačné nájomné priestoru je  2,20 EUR/m2 +DPH, služby 1,20 EUR /m2 + DPH ( 660 + 360 + DPH ), čiže 1020 EUR + DPH.

Všeobecný rozpis nájmu a služieb:

a) Náklady na energie a služby

 • vodné a stočné (s výnimkou vodného a stočného meraného osobitnými meračmi pre Predmet nájmu)
 • elektrická energia (s výnimkou elektrickej energie meranej osobitnými meračmi pre Predmet nájmu)
 • plyn
 • dodávka tepla, teplo
 • odvoz a likvidácia odpadu
 • upratovanie spoločných priestorov
 • čistenie okien a sklených plôch
 • dodávka a čistenie rohoží
 • dodávka hygienických potrieb
 • strážna služba
 • informačné pulty a označenia
 • kominárske služby
 • deratizácia
 • zabezpečenie PO a BOZP v Budove
 • požiarna ochrana v Budove
 • centrálny bezpečnostný systém
 • čistenie kanalizácie
 • odpratávanie snehu
 • čistenie komunikácií
 • záhradnícke služby

b) Náklady na revízie, opravy, servis (inšpekcie), údržbu a úpravy:

 • konštrukcie Budovy
 • zabudovaných zariadení
 • rozvodových systémov (najmä: mechanických, elektrických, vykurovacích, vzduchotechnických, odpadových, bezpečnostných a iných systémov)
 • technologických zariadení (najmä: výťahové, sanitárne, telefónne, ozvučovacie a iné zariadenia)
 • iné (údržba komunikácii a okolitých plôch)

c) Náklady na správu Budovy

 • personálne zabezpečenie prevádzky
 • náklady správcu budovy podieľajúceho sa na správe, prevádzke a údržbe

d) Iné náklady

 • poistenie Budovy Prenajímateľom

 

Podobné nehnuteľnosti