GDPR

GDPR


GDPR  je všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov Európskej únie. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. GDPR sa dotýka každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje Európanov, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. Cieľom nariadenia je ochrana digitálneho práva všetkých občanov a úprava spôsobu spracovávania osobných údajov.